יש גם ימים כאלה שנהנים והזמן עובר ונראה לי שאני לבד בכל #wework

יש גם ימים כאלה שנהנים והזמן עובר ונראה לי שאני לבד בכל #wework